Konsultacja dwutygodniowa – powyżej 6 miesiąca życia